Tắt tính năng đề xuất tìm kiếm trên trình duyệt của điện thoại Android

Các trình duyệt trên android như Chrome, Samsung Internet… Khi bạn thực hiện gõ vào thanh địa chỉ nó sẽ tự động đề xuất các tìm kiếm và các URL. Nếu bạn không thích tính năng này, bạn có thể tắt đề xuất tìm kiếm đó đi.

Tắt tính năng đề xuất tìm kiếm trên trình duyệt của điện thoại Android (1)Tắt tính năng đề xuất tìm kiếm trên trình duyệt của điện thoại Android (1)

Tắt đề xuất tìm kiếm trên trình duyệt điện thoại

Bạn thực hiện theo các bước sau:

Mở ứng dụng trình duyệt web.

Chạm vào nút Menu ( ⁝ ).

Tắt tính năng đề xuất tìm kiếm trên trình duyệt của điện thoại Android (2)Tắt tính năng đề xuất tìm kiếm trên trình duyệt của điện thoại Android (2)

Kéo thanh menu lên và chạm vào Cài đặt.

Tắt tính năng đề xuất tìm kiếm trên trình duyệt của điện thoại Android (3)Tắt tính năng đề xuất tìm kiếm trên trình duyệt của điện thoại Android (3)

Tìm tới phần Cài đặt nâng cao > Bảo mật.

Tắt tính năng đề xuất tìm kiếm trên trình duyệt của điện thoại Android (4)Tắt tính năng đề xuất tìm kiếm trên trình duyệt của điện thoại Android (4)

Bỏ chọn Đề xuất về tìm kiếm và trang web.

Tắt tính năng đề xuất tìm kiếm trên trình duyệt của điện thoại Android (5)Tắt tính năng đề xuất tìm kiếm trên trình duyệt của điện thoại Android (5)

Trong giao diện tiếng Anh:

Menu ( ⁝ ) > Settings > Advanced > Privacy > Bỏ chọn Search and site suggestions

Nguồn: TopThuThuat.VN