Bật báo cáo gửi tin nhắn SMS, MMS trên Smartphone Android

Mỗi khi bạn gửi tin nhắn, bạn thường phân vân không biết người kia đã nhận được tin hay chưa. Cách đơn giản để biết là bạn hãy bật chế độ Báo cáo gửi tin trong ứng dụng Tin nhắn.

Bật báo cáo gửi tin nhắn SMS thành công trên Smartphone Android

Để bật tính năng báo gửi tin nhắn thành công, bạn làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng Tin nhắn.

Bật báo cáo gửi tin nhắn SMS, MMS trên Smartphone Android (1)Bật báo cáo gửi tin nhắn SMS, MMS trên Smartphone Android (1)

Chạm vào nút Menu ( ⁝ ) > Cài đặt.

Bật báo cáo gửi tin nhắn SMS, MMS trên Smartphone Android (2)Bật báo cáo gửi tin nhắn SMS, MMS trên Smartphone Android (2)

Chọn Tin nhắn SMS.

Bật báo cáo gửi tin nhắn SMS, MMS trên Smartphone Android (3)Bật báo cáo gửi tin nhắn SMS, MMS trên Smartphone Android (3)

Tích chọn Báo cáo chuyển tin.

Bật báo cáo gửi tin nhắn SMS, MMS trên Smartphone Android (4)Bật báo cáo gửi tin nhắn SMS, MMS trên Smartphone Android (4)

Tương tự với Tin nhắn MMS, chọn Tin nhắn MMS và tích chọn Báo cáo chuyển tinBáo cáo đã đọc.

Bật báo cáo gửi tin nhắn SMS, MMS trên Smartphone Android (5)Bật báo cáo gửi tin nhắn SMS, MMS trên Smartphone Android (5)

Vậy là mỗi lần gửi tin nhắn bạn sẽ nhận được thông báo nếu điện thoại của đối tác đã nhận được tin. Nếu mạng bị nghẽn hoặc phần mềm bị lỗi khiến tin nhắn chưa được gửi đi bạn sẽ không nhận được thông báo.

Nguồn: TopThuThuat.VN